Praca Banku w dniach 24.12.2021 r. oraz 31.12.2021 r.

Szanowni Państwo, informujemy o pracy naszego Banku w dniach 24.12.2021 r. i 31.12.2021 r.

24.12.2021 r.

1. Działalność operacyjna w Oddziałach Banku odbywać się będzie w godzinach od 8:00 do 11:00.

2. Przyjmowanie do realizacji zleceń płatniczych w obrocie dewizowym ( importowych) odbywać się będzie do godziny 9:30.

3. Transakcje wymiany walutowej za pośrednictwem platformy walutowej nie będą zawierane.

31.12.2021 r.

1. Działalność operacyjna w Oddziałach Banku odbywać się będzie w godzinach od 8:00 do 11:00.

2. Przyjmowanie do realizacji zleceń płatniczych w obrocie dewizowym ( importowych) odbywać się będzie do godziny 10:30.

3. Transakcje wymiany walutowej za pośrednictwem platformy walutowej odbywać się będzie do godziny 11:00.

Jednocześnie informujemy, iż:

1) Filia Oddziału w Chodzieży, ul. Rynek 19,

2) Filia w Ujściu, ul. Czarnkowska 32,

3) Punkt Kasowy w Starostwie Powiatowym w Chodzieży,

4) Punkt Kasowy w Wyszynach,

W dniu 24.12.2021 r. będą nieczynne.