Pomoc dla firm, dotkniętych skutkami pandemii COVID – 19 w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej


Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 mogą skorzystać ze specjalnych rozwiązań, które przygotował Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy

z ministerstwami i sektorem bankowym.

Proponowany pakiet pomocy Banku Gospodarstwa Krajowego dla przedsiębiorstw dotkniętych koronawirusem obejmuje m.in.:

Gwarancje de minimis – pakiet pomocy dla mikro, małych i średnich firm z Krajowego Funduszu Gwarancyjnego

stan dzień 06.04.2020r.

Nowe warunki:

• zwiększenie zakresu gwarancji do 80% kwoty kredytu,

• brak prowizji za gwarancję za pierwszy roczny okres gwarancji,

• wydłużenie maksymalnego okresu gwarancji dla kredytu obrotowego do 39 miesięcy,

• obowiązek spełnienia warunku braku zaległości w ZUS/US na 1 lutego 2020 roku.

Szczegółowe informacje TUTAJ