Kredyt studencki
Kredyt z dopłatą do odsetek z budżetu państwa
Korzyści
udzielany studentom, doktorantom oraz osobom ubiegającym się o przyjęcie na studnia
przeznaczony na bieżące potrzeby - nie wymaga rozliczenia
kredyt wypłacany w miesięcznych transzach przez okres trwania studiów
spłacany po upływie dwóch lat od ukończenia studiów, z możliwością częściowego umorzenia najlepszym absolwentom
możliwość składania wniosków o kredyt przez cały rok
możliwość zabezpieczenia kredytu poręczeniem Banku Gospodarstwa Krajowego lub ARiMR