Karta kredytowa Visa
Możliwość sfinansowania nieplanowanych zakupów
bank
0 zł
za wydanie karty
bank
nawet do 52 dni bez odsetek
można korzystać z przyznanego przez Bank limitu
bank
możliwość dokonywania płatności na całym świecie
w punktach oznaczonych logo Visa
Korzyści
nieograniczony dostęp do środków do wysokości ustalonego w umowie limitu kredytu
możliwość płatności za zakupy dokonywane przez Internet i telefon
możliwość spłaty zadłużenia jednorazowo lub w dowolnych ratach (minimalna kwota spłaty zadłużenia w wyznaczonym terminie spłaty to 5% nie mniej niż 50 zł)
umożliwia bieżącą weryfikację transakcji w Portfelu SGB (do 30 dni wstecz)

Wszyscy użytkownicy kart płatniczych mogą skorzystać z aplikacji Portfel SGB dostępnej na platformie Google Play i App Store. W tym celu Klient samodzielnie pobiera aplikację i aktywuje ją bez konieczności dodatkowej wizyty w Banku.

Aplikacja Portfel SGB umożliwia sprawdzenie środków dostępnych dla karty płatniczej wydanej w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej, podgląd historii transakcji dokonanych kartą.


CZYTAJ WIĘCEJ:

bank
możliwość dodania w Aplikacji każdej karty płatniczej
wydanej w Banku
bank
podgląd szczegółów karty kredytowej
(limit kredytowy, minimalna kwota do spłaty, termin spłaty kwoty minimalnej itp.)
bank
podgląd historii transakcji dokonanych kartą
umożliwiający kontrolę wydatków


WAŻNE!

Przed wgraniem aplikacji Portfel SGB należy zainstalować w telefonie oprogramowanie antywirusowe i aktualizować je na bieżąco. Ponadto zaleca się ustawienie blokady ekranu telefonu (PIN, wzór lub odcisk palca).

W przypadku utraty karty/ telefonu z zainstalowaną kartą mobilną, należy natychmiast dokonać zastrzeżenia dzwoniąc pod całodobowy numer telefonu:

· z kraju – tel. (22) 515-31-50,

· z zagranicy – tel. 00 48 22 515-31-50.


Dodatkowe informacje:

Tabela oprocentowania

Taryfa prowizji i opłat

Przykład reprezentatywny