Karta kredytowa Mastercard
Łatwy dostęp do dodatkowych środków
bank
0 zł
za wydanie karty
bank
do 52 dni bez odsetek
można korzystać z przyznanego przez Bank limitu
bank
możliwość dokonywania płatności na całym świecie
w punktach oznaczonych logo Mastercard
Korzyści
nieograniczony dostęp do środków do wysokości ustalonego w umowie limitu kredytu
możliwość płatności za zakupy dokonywane przez Internet i telefon
możliwość spłaty zadłużenia jednorazowo lub w dowolnych ratach (minimalna kwota spłaty zadłużenia w wyznaczonym terminie spłaty to 5% nie mniej niż 50 zł)
możliwość bieżącej weryfikacji transakcji w Portfelu SGB (do 30 dni wstecz)

Wszyscy użytkownicy kart płatniczych mogą skorzystać z aplikacji Portfel SGB dostępnej na platformie Google Play i App Store. W tym celu Klient samodzielnie pobiera aplikację i aktywuje ją bez konieczności dodatkowej wizyty w Banku.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Przewodnik po aplikacji Portfel SGB w wersji 2.0.

Warunki korzystania z Portfela SGB

Umowa licencyjna dla Klienta
bank
możliwość dodania w Aplikacji każdej karty płatniczej
wydanej w Banku
bank
podgląd szczegółów karty kredytowej
limit kredytowy, minimalna kwota do spłaty, termin spłaty kwoty minimalnej itp.
bank
podgląd historii transakcji dokonanych kartą
umożliwiajacy kontrolę wydatków


WAŻNE!

Przed wgraniem aplikacji Portfel SGB należy zainstalować w telefonie oprogramowanie antywirusowe i aktualizować je na bieżąco. Ponadto zaleca się ustawienie blokady ekranu telefonu (PIN, wzór lub odcisk palca).

W przypadku utraty karty/ telefonu z zainstalowaną kartą mobilną, należy natychmiast dokonać zastrzeżenia dzwoniąc pod całodobowy numer telefonu:

· z kraju – tel. (22) 515-31-50,

· z zagranicy – tel. 00 48 22 515-31-50.


Dodatkowe informacje:

Tabela oprocentowania

Taryfa prowizji i opłat

Przykład reprezentatywny