Bank Spółdzielczy w Chodzieży na obchodach jubileuszu 25-lecia Chodzieskiego Klubu Gospodarczego


W piątek 27.09.2019 r. odbył się jubileusz 25 – lecia Chodzieskiego Klubu Gospodarczego. W tym wydarzeniu nie mogło zabraknąć Banku Spółdzielczego w Chodzieży, który od lat wspiera Klub w swoich przedsięwzięciach. W ramach obchodów jubileuszu odbyło się uroczyste odsłonięcie obelisku na terenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz gala jubileuszowa w Chodzieskim Domu Kultury.

Jubilatom gratulujemy i życzymy wszelkiej pomyślności na dalsze lata działalności.