UWAGA! Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii. Więcej informacji oraz sposób wyłączenia
plików cookies dostępny jest w polityce prywatności. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej
na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie,
co jest niezbędne aby korzystać z funkcjonalności Internet Bankingu Banku Spółdzielczego w Chodzieży.

dziś jest: piątek, 24 maja 2019,  imieniny: Joanna, Zuzanna, Milena

Bank Spółdzielczy w Chodzieży

kursy walut dla rozliczeń gotówkowych
z dnia 23.05.2019, godz. 12:30
USD 1 USD kupno: 3,7491 zł sprzedaż: 4,0119 zł
EUR 1 EUR kupno: 4,1680 zł sprzedaż: 4,4669 zł
GBP 1 GBP kupno: 4,7164 zł sprzedaż: 5,0648 zł

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Kredyt jest przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności dla klientów posiadających rachunek bieżący w naszym Banku.

 • udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej,

 • każdy wpływ na rachunek bieżący zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jednocześnie automatyczne odnowienie się kwoty limitu o kwotę dokonanej spłaty,

 • odsetki płacone tylko od wykorzystanej kwoty kredytu,

 • brak kosztów za niewykorzystaną kwotę kredytu.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt jest przeznaczony na finansowanie potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług.

 • kredyt umożliwia finansowanie bieżącej działalności,

 • wykorzystanie kredytu jednorazowo lub w transzach,

 • spłacany jednorazowo lub w dogodnych ratach,

 • brak konieczności rozliczenia pobranych środków.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym „DOBRY BIZNES”

Kredyt jest przeznaczony na finansowanie potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług.

 • kredyt umożliwia finansowanie bieżącej działalności do 250.000,00 zł,

 • spłacany jednorazowo lub w dogodnych ratach, w ciągu 12 miesięcy,

 • atrakcyjne oprocentowanie i prowizja, dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych (bieżących/pomocniczych) lub ROR oprocentowanie i prowizja obniżona jeszcze bardziej,

 • brak konieczności rozliczania pobranych środków.

Kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego.

 • okres kredytowania: krótko-, średnio- lub długoterminowy,

 • wykorzystanie kredytu jednorazowo lub w transzach,

 • spłacany jednorazowo lub w dogodnych ratach,

 • przy kredytach długoterminowych, możliwość odroczenia terminu spłaty do 24 miesięcy,

 • możliwość ustalenia wysokości wkładu własnego.

Kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym „DOBRA INWESTYCJA”

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego.

 • umożliwia finansowanie nakładów inwestycyjnych do kwoty 500.000,00 zł,

 • spłacany jednorazowo lub w dogodnych ratach, maksymalny okres kredytowania
  do 96 miesięcy (8 lat),

 • atrakcyjne oprocentowanie i prowizja, dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych (bieżących/pomocniczych) lub ROR oprocentowanie obniżone jeszcze bardziej.

Kredyt unijny SGB

Kredyt unijny SGB umożliwia sfinansowanie inwestycji, które zostaną dofinansowane ze środków funduszy pomocowych takich jak Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 i inne programy. Kredyt unijny SGB:

 • umożliwia finansowanie 80% wartości inwestycji z możliwością zwiększenia do 100 % wartości przedsięwzięcia,
 • korzystne zmienne oprocentowanie,
 • możliwa karencja w spłacie kapitału,
 • okres kredytowania do 8 lat z możliwością jego wydłużenia.

Droga do dotacji krok po kroku.

 1. Przygotuj wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami.
 2. Złóż w Banku wniosek kredytowy wraz z kopią wszystkich niezbędnych dokumentów. Nasz doradca udzieli informacji, jakie dokumenty będą potrzebne.
 3. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Bank wystawi promesę kredytową lub podpisze umowę kredytową.
 4. Promesę kredytową wraz z kompletem uprzednio zebranych dokumentów złóż w odpowiedniej instytucji właściwej dla miejsca realizacji inwestycji.
 5. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie z odpowiednią instytucją kopię umowy przedstaw w Banku.
 6. Bank zawrze z Tobą umowę kredytową, którą dostarczysz odpowiedniej instytucji.
 7. Po ustanowieniu ustalonych w umowie zabezpieczeń kredytu Bank wypłaca kredyt.
 8. Zrealizuj przedsięwzięcie.
 9. Po rozliczeniu przedsięwzięcia otrzymasz z odpowiedniej instytucji refundację środków i spłacisz kredyt. Jeśli kredyt jest większy od kwoty refundacji, pozostała jego część rozłozona bedzie na raty stosownie do warunków umowy.

Przydatne strony internetowe z informacjami szczegółowymi o funduszach unijnych:

·  www.funduszeeuropejskie.gov.pl,

·  www.parp.gov.pl,

·  www.mir.gov.pl,

·  www.mg.gov.pl,

·  www.ncbr.gov.pl,

·  www.web.gov.pl,

·  www.mos.gov.pl


obsluga_walutowa

obsluga_walutowa

bezpieczenstwo

Concordia Ubezpieczenia

SKO logo

BFG

Zastrzeganie kart

dokumenty