UWAGA! Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii. Więcej informacji oraz sposób wyłączenia
plików cookies dostępny jest w polityce prywatności. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej
na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie,
co jest niezbędne aby korzystać z funkcjonalności Internet Bankingu Banku Spółdzielczego w Chodzieży.

dziś jest: piątek, 24 maja 2019,  imieniny: Joanna, Zuzanna, Milena

Bank Spółdzielczy w Chodzieży

kursy walut dla rozliczeń gotówkowych
z dnia 23.05.2019, godz. 12:30
USD 1 USD kupno: 3,7491 zł sprzedaż: 4,0119 zł
EUR 1 EUR kupno: 4,1680 zł sprzedaż: 4,4669 zł
GBP 1 GBP kupno: 4,7164 zł sprzedaż: 5,0648 zł

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy

 1. służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych,
 2. może być prowadzony jako rachunek indywidualny lub rachunek wspólny (dla kilku osób),
 3. prowadzony przez Bank w różnych pakietach cenowych,
 4. operacje wykonane w ramach rachunku potwierdzane wyciągiem (forma i częstotliwość otrzymywania wyciągu według preferencji klienta),
 5. dostęp do środków zgromadzonych na rachunku w placówkach Banku oraz za pomocą usług bankowości elektronicznych (serwis internetowy),
 6. możliwość otrzymywania komunikatów SMS (usługa powiadamiania SMS),
 7. dostęp do usług dodatkowych: zlecenia stałe, polecenia zapłaty, karty debetowe, kredyt w rachunku płatniczym (po złożeniu odpowiedniego wniosku i dokonaniu przez Bank oceny zdolności kredytowej Posiadacza rachunku), możliwość ustanowienia pełnomocnika do dysponowania rachunkiem oraz zapisu na wypadek śmierci.


„Dokument dotyczący opłat” zawierający informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z rachunkiem płatniczym, który umożliwi porównanie tych opłat z opłatami za inne rachunki:


 - Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy – Pakiet DEBIUT,
 - Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy – Pakiet KOMFORT,
 - Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy – Pakiet RELAKS,
 - Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy – FAJNE konto,
 - Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy – Pakiet PKZP.

 

Podstawowy rachunek płatniczy

 1. prowadzony przez Bank wyłącznie w złotych,
 2. może być prowadzony jako rachunek indywidualny lub rachunek wspólny (dla kilku osób),
 3. przeznaczony jest dla Klientów, dla których:
  -    ani bank krajowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo bankowe,
  -    ani oddział banku zagranicznego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy – Prawo bankowe,
  -    ani instytucja kredytowa w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy – Prawo bankowe i odpowiednio oddział instytucji kredytowej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy – Prawo bankowe,
  -    ani też spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa,
  w ramach działalności wykonywanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nie prowadzi innego rachunku płatniczego w złotych, umożliwiającego wykonywanie transakcji, o których mowa poniżej,
 4. umożliwia wyłącznie:
  -    dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek;
  -    dokonywanie wypłaty gotówki z rachunku w placówce Banku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w godzinach pracy Banku lub przy użyciu terminala płatniczego, jeżeli Klient wyrazi wolę zawarcia umowy również w zakresie usługi umożliwiającej takie wypłaty;
  -    dokonywanie wypłat gotówki z rachunku w bankomacie na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego EOG;
  -    wykonywanie na terytorium państw członkowskich EOG transakcji płatniczych, takich jak polecenie zapłaty, w tym jednorazowe polecenia zapłaty, polecenie przelewu, w tym zlecenia stałe oraz transakcji przy użyciu karty, w szczególności w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze, placówce Banku lub za pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunku, przy czym w przypadku transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej Podstawowy rachunek płatniczy zapewnia także możliwość dokonywania transakcji płatniczych bez fizycznego wykorzystania karty oraz możliwość rozliczania przez Bank transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej, powodujących przekroczenie środków zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy o kredycie konsumenckim;
  -    przechowywanie środków pieniężnych;
  -    dostęp do rachunku za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu.
 5. operacje wykonane w ramach rachunku potwierdzane wyciągiem (forma i częstotliwość otrzymywania wyciągu według preferencji klienta),
 6. możliwość ustanowienia pełnomocnika do dysponowania rachunkiem oraz zapisu na wypadek śmierci.

Wzór wniosku o zawarcie umowy Podstawowego rachunku płatniczego zamieszczony został w zakładce „Formularze do pobrania”.
„Dokument dotyczący opłat” zawierający informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z rachunkiem płatniczym, który umożliwi porównanie tych opłat z opłatami za inne rachunki:
- Podstawowy rachunek płatniczy.

 

Rachunek oszczędnościowy w złotych

-    pierwsza wpłata i minimalny stan środków na rachunku to 100 PLN,
-    służy do gromadzenia środków pieniężnych na rachunku,
-    może być prowadzony jako rachunek indywidualny lub rachunek wspólny (dla kilku osób),
-    operacje wykonane w ramach rachunku potwierdzane wyciągiem (forma i częstotliwość otrzymywania wyciągu według preferencji klienta),
-    dostęp do środków zgromadzonych na rachunku w placówkach Banku oraz za pomocą usług bankowości elektronicznych (serwis internetowy),
-    rachunek oprocentowany zmienną stopą procentową z kapitalizacją odsetek w okresach miesięcznych,
-    możliwość ustanowienia pełnomocnika do dysponowania rachunkiem oraz zapisu na wypadek śmierci.

„Dokument dotyczący opłat” zawierający informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z rachunkiem płatniczym, który umożliwi porównanie tych opłat z opłatami za inne rachunki:
- Rachunek oszczędnościowy w złotych.

 

Rachunek oszczędnościowy w walucie wymienialnej


-    dostępny w walutach: EUR, USD i GBP,
-    pierwsza wpłata i minimalny stan środków na rachunku to 10 EUR/ 10 USD/ 10 GBP,
-    służy do gromadzenia dewiz oraz dokonywania rozliczeń w walutach (również międzynarodowych),
-    może być prowadzony jako rachunek indywidualny lub rachunek wspólny (dla kilku osób),
-    operacje wykonane w ramach rachunku potwierdzane wyciągiem (forma i częstotliwość otrzymywania wyciągu według preferencji klienta),
-    dostęp do środków zgromadzonych na rachunku w placówkach Banku oraz za pomocą usług bankowości elektronicznych (serwis internetowy),
-    rachunek oprocentowany zmienną stopą procentową z kapitalizacją odsetek w okresach rocznych,
-    możliwość ustanowienia pełnomocnika do dysponowania rachunkiem oraz zapisu na wypadek śmierci.

„Dokument dotyczący opłat” zawierający informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z rachunkiem płatniczym, który umożliwi porównanie tych opłat z opłatami za inne rachunki:
- Rachunek oszczędnościowy w walucie wymienialnej.

 

Rachunek oszczędnościowy z wkładami płatnymi na każde żądanie


-    do rachunku wydawany jest dowód imienny (książeczka),
-    pierwsza wpłata na rachunek to 20 PLN,
-    minimalny stan środków na rachunku to 10 PLN,
-    służy do gromadzenia środków pieniężnych na rachunku,
-    może być prowadzony jako rachunek indywidualny lub rachunek wspólny (dla kilku osób),
-    operacje wykonane w ramach rachunku potwierdzane wyciągiem (forma i częstotliwość otrzymywania wyciągu według preferencji klienta),
-    rachunek oprocentowany zmienną stopą procentową z kapitalizacją odsetek w okresach rocznych,
-    możliwość ustanowienia pełnomocnika do dysponowania rachunkiem oraz zapisu na wypadek śmierci.

„Dokument dotyczący opłat” zawierający informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z rachunkiem płatniczym, który umożliwi porównanie tych opłat z opłatami za inne rachunki:
- Rachunek oszczędnościowy z wkładami płatnymi na każde żądanie

 

 

 

Bank realizuje proces przeniesienia rachunku płatniczego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia  19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych.

Informacja o trybie przeniesienia rachunku płatniczego.


obsluga_walutowa

obsluga_walutowa

bezpieczenstwo

Concordia Ubezpieczenia

SKO logo

BFG

Zastrzeganie kart

dokumenty